MODERNAS TEHNOLOĢIJAS

Kvalitatīvs ūdens un kanalizācijas komunikācijas

ZINOŠI SPECIĀLISTI

Profesionāls komandas darbs un rezultāts

ZEMĀKIE TARIFI

Iedzīvotāju labklājībai un komfortam

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Ādažu Ūdens"

INFORMĀCIJA!

Sakarā ar ārējo ugunsdzēsības hidrantu pārbaudēm Ādažu centra ciematā centralizētajos ūdens tīklos iespējami ūdens kvalitātes pasliktinājumi, saduļķošanās.

Saimnieciskās darbības veicējs pirms tehnisko noteikumu saņemšanas no SIA „Ādažu Ūdens”, slēdz līgumu ar SIA „Ādažu Ūdens” par notekūdeņu attīrīšanas jaudu palielināšanu esošajam vai saņemšanu jaunam objektam atbilstoši 2017.gada 22. augusta saistošajiem noteikumiem „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” Nr. 30/2017.