MODERNAS TEHNOLOĢIJAS

Kvalitatīvs ūdens un kanalizācijas komunikācijas

ZINOŠI SPECIĀLISTI

Profesionāls komandas darbs un rezultāts

ZEMĀKIE TARIFI

Iedzīvotāju labklājībai un komfortam

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Ādažu Ūdens"

INFORMĀCIJA!

2021.gada 10.novembrī no plkst.09:00 līdz 12:00 un 2021.gada 11.novembrī no 09:00 līdz 13:00  sakarā ar celtniecības darbiem Mežaparka ceļa rajonā būs ūdens apgādes pārtraukumi ciematā Cits Mežaparks kā arī Austrumu, Vecupes, Skaru, Akotu, Nogāzes, Lilavu, Pūpēžu un Zābaku ielās Kadagā, Ādažu novadā.

Nodod lapas bez maksas!

Līdz 2021.gada 01.decembrim Ādažu novada iedzīvotāji sagrābtās koku lapas var nodot SIA “Ādažu ūdens”, “Centra attīrīšanas ietaisēs”, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 17:00 un sestdien, svētdien no 12:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties ar operatoru pa tālruņa numuru 26559020 (Dzintars) vai 29429302 (Viesturs).

Saimnieciskās darbības veicējs pirms tehnisko noteikumu saņemšanas no SIA „Ādažu ūdens”, slēdz līgumu ar SIA „Ādažu ūdens” par notekūdeņu attīrīšanas jaudu palielināšanu esošajam vai saņemšanu jaunam objektam atbilstoši 2017.gada 22. augusta saistošajiem noteikumiem „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” Nr. 30/2017.