MODERNAS TEHNOLOĢIJAS

Kvalitatīvs ūdens un kanalizācijas komunikācijas

ZINOŠI SPECIĀLISTI

Profesionāls komandas darbs un rezultāts

ZEMĀKIE TARIFI

Iedzīvotāju labklājībai un komfortam

SIA "Ādažu ūdens"

INFORMĀCIJA!


 

Pieslēdzoties SIA "Ādažu ūdens" pārziņā esošajiem centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem objekta īpašnieks ir atbildīgs par pieslēguma uzmērīšanu un datu saglabāšanu MDC (Mērniecības Datu Centrs) bāzē 20 dienu laikā.    

Saimnieciskās darbības veicējs pirms tehnisko noteikumu saņemšanas no SIA "Ādažu ūdens", slēdz līgumu ar SIA "Ādažu ūdens" par notekūdeņu attīrīšanas jaudu palielināšanu esošajam vai saņemšanu jaunam objektam atbilstoši 2022. gada 28. septembrī saistošajiem noteikumiem „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” Nr. 72/2022.