MODERNAS TEHNOLOĢIJAS

Kvalitatīvs ūdens un kanalizācijas komunikācijas

ZINOŠI SPECIĀLISTI

Profesionāls komandas darbs un rezultāts

ZEMĀKIE TARIFI

Iedzīvotāju labklājībai un komfortam

SIA "Ādažu ūdens"

INFORMĀCIJA!

Šā gada 01.jūlijā saistībā ar ūdensvada tīklu skalošanu no plkst.10:00 līdz 14:00 ciematā "Cits Mežaparks", Kadagā, Ādažu novadā iespējamas ūdens padeves spiediena svārstības un saduļķošanās.

Šā gada 09.jūnijā saistībā ar hidrantu pārbaudi, iespējamas ūdens spiediena svārstības Muižas ielas rajonā no plkst.10:00.

Pieslēdzoties SIA "Ādažu ūdens" pārziņā esošajiem centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem objekta īpašnieks ir atbildīgs par pieslēguma uzmērīšanu un datu saglabāšanu MDC (Mērniecības Datu Centrs) bāzē 20 dienu laikā.    

Saimnieciskās darbības veicējs pirms tehnisko noteikumu saņemšanas no SIA "Ādažu ūdens", slēdz līgumu ar SIA "Ādažu ūdens" par notekūdeņu attīrīšanas jaudu palielināšanu esošajam vai saņemšanu jaunam objektam atbilstoši 2017.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” Nr. 30/2017.