MODERNAS TEHNOLOĢIJAS

Kvalitatīvs ūdens un kanalizācijas komunikācijas

ZINOŠI SPECIĀLISTI

Profesionāls komandas darbs un rezultāts

ZEMĀKIE TARIFI

Iedzīvotāju labklājībai un komfortam

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Ādažu Ūdens"

INFORMĀCIJA!

Saimnieciskās darbības veicējs pirms tehnisko noteikumu saņemšanas no SIA „Ādažu Ūdens”, slēdz līgumu ar SIA „Ādažu Ūdens” par notekūdeņu attīrīšanas jaudu palielināšanu esošajam vai saņemšanu jaunam objektam atbilstoši 2017.gada 22. augusta saistošajiem noteikumiem „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” Nr. 30/2017.

Bez maksas var nodot savāktās lapas:

SIA “Ādažu Ūdens” pieņem koku un krūmu lapas, pļauto zāli bez piemaisījumiem un zariem. Lapas var nodot Ādažu attīrīšanas ietaisēs, Katlapu ceļi 6, Ādaži, Ādažu novads. Pirms vešanas lūgums sazvanīties, zvanot uz numuriem: 26559020 vai 29429302.