Asenizācijas mašīnas iegāde

Identifikācijas numurs:
ĀŪ 2018/04
Iepirkuma nosaukums:
Asenizācijas mašīnas iegāde
Iepirkuma veids:
SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (08.05.2017.) (turpmāk – Vadlīnijas).
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums:
11.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
10:00
Stadija:
Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija:
Kontaktpersonas:
Jānis Veinbergs, T:26405891, e-pasts: juristsjv@inbox.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums:
15.05.2018
Izpildītājs:
SIA IKF "POLITEHNIKA"
Līgumcena (bez PVN):
60990
Papildus komentāri: