Atkārtots iepirkums “Kanalizācijas sūkņu stacijas un tīklu izbūve”

Identifikācijas numurs:
ĀŪ 2018/5
Iepirkuma nosaukums:
Atkārtots iepirkums “Kanalizācijas sūkņu stacijas un tīklu izbūve”
Iepirkuma veids:
SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (08.05.2017.) (turpmāk – Vadlīnijas).
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums:
18.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
10:00
Stadija:
Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija:
Kontaktpersonas:
Jānis Veinbergs, T:26405891, e-pasts: juristsjv@inbox.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums:
22.05.2018
Izpildītājs:
PS "WesLat"
Līgumcena (bez PVN):
246980
Papildus komentāri:

Pielikums_Nr8_Finansu_piedavajuma_forma

Links ar dokumentāciju no iepirkuma būvprojekta: https://www.failiem.lv/u/z6nqv4jp