Kustamas mantas – mikroautobusa FORD TRANSIT izsole

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens" mikroautobusa FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numura zīme FS 3334, izsole

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens" izsludina otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - mikroautobusam FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numura zīme FS 3334.

  1. Izsoles kustamā manta - mikroautobuss FORD TRANSIT ar valsts reģistrācijas numura zīmi FS 3334, izlaiduma gads 2005.gads, šasijas numurs WFOVXXBDFV5B47048, saskaņā ar 2015. gada 05.novembra mantas novērtēšanas komisijas dalībnieku sapulces lēmumu Nr.4 un izsoles noteikumiem, izsoles sākumcena ir 1698,75 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR (piecdesmit euro). Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas - 169,87 EUR.
  2. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  3. Augstāk nosolītās kustamās  mantas cenas samaksa pilnā apmērā jāveic vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
  4. Pieteikumi jāiesniedz līdz izsoles sākumam 2015. gada 23.novembrim plkst.10.00 Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens" telpās darba dienās no plkst.: P., O., T., C. 8.30 - 13.00, 14.00 -16.00, P.8.30 -12.00.
  5. Izsole notiks 2015. gada 23.novembrī plkst.10.00 Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens" telpās.
  6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens" mājas lapā adazuudens.lv.
  7. Izsolāmo kustamo mantu dabā uzrādīs sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens" jurists Jānis Veinbergs, iepriekš sazinoties pa tālruni 26405891.
  8. Kontaktpersona par kustamo mantu - Jānis Veinbergs, t.:26405891, e-pasts: jurists@adazuudens.lv.