Kontakti

SIA "Ādažu ūdens"
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003929148
Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Faktiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Banka: AS "Swedbank"
Bankas kods (SWIFT): HABALV22
Konts (IBAN): LV71 HABA 0551 0326 2003 3

Tālrunis: +371 67996581

Avārijas gadījumā zvanīt uz diennakts tālruni:22026091 

E-pasts: udensadazi@inbox.lv
Mājas lapa: www.adazuudens.lv

!Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda maksātāja kods, skaitītāju numuri un paziņojamie pēdējie rādījumi rēķinā norādītā parauga formātā!

Valdes loceklis
Aivars Dundurs
67996581, avārijas gadījumos zvanīt T:22026091
otrdienās:
no 10:00 līdz 12:30
no 14:00 līdz 16:30
ceturtdienās:
no 10:00 līdz 12:30
no 14:00 līdz 16:30
Tehniskais direktors
Jānis Neilands
otrdienās:
no 10:00 līdz 12:00
no 14:00 līdz 16:30
ceturtdienās:
no 10:00 līdz 12:00
no 14:00 līdz 16:30
Jurists
Jānis Veinbergs
juristsjv@inbox.lv
otrdienās:
no 10:00 līdz 12:30
no 14:00 līdz 16:30
ceturtdienās:
no 10:00 līdz 12:30
no 14:00 līdz 16:30
Darbu vadītājs
Māris Zeiļuks
-
Klientu daļa
Gunita Purgaile
pirmdienās, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās:
no 8:00 līdz 12:00
no 12:45 līdz 17:00
piektdienās:
no: 8:00 līdz 14:00
Grāmatvede
Linda Viktorija Balode
-