Kanalizācijas tīklu izbūve sadarbībā ar Kohēzijas Fonda līdzfinanšejumu

 

 

 

SIA “ĀDAŽU ŪDENS” ŠOGAD REALĪZĒS EIROPAS SAVIENĪBAS KOHĒZIJAS FONDA KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVES LĪDZFINASĒTU PROJEKTU

 

SIA “Ādažu Ūdens” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2017.gadā iesniedza projekta pieteikumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”, kā rezultātā šogad tika saņemts apstiprinājums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai.

Projekta ietvaros š. g. jūnija beigās tiks uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi Ādažu ciema Stūrīšu, Nostūrīšu un Rasiņu ielās. Jauno kanalizācijas ārējo inženiertīklu un to elementu būvdarbu izmaksas tiek plānotas par 300 tūkst. EUR, darbus pabeidzot gada beigās.

Izbūvējamo tīklu garums ir 1460 metri, notekūdeņu pārsūknēšanu nodrošinot ar vienu kanalizācijas pārsūknēšanas staciju.

Ādažos, 2018.gada 15.maijā

SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis A. Dundurs