Attīstības projekti

 

JAUNS PROJEKTS ĀDAŽOS

SIA “Ādažu Ūdens” 2018.gadā uzsāks ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ādažu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” , kura ietvaros Stūrīšu ielas rajonā tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacija, nodrošinot 60 privātmājas ar pieslēgumiem pie centralizētajiem Ādažu ciema tīkliem.

Projekta atbalstāmās darbības izmaksas ir 258 462 EUR, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 148 201 EUR. Projektu līdzfinansē arī  Ādažu novada domes un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”.

Pašreiz tiek veiktas iepirkuma procedūras būvniecībai un būvuzraudzībai. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas tiks uzsākti būvdarbus, kurus plāno pabeigt 180 dienu laikā.

 

Ādažos, Ādažu novadā, 2018.gada 28.martā

 

Jānis Neilands