Pakalpojumi

SIA Ādažu ūdens, kas ir Ādažu novada domes kapitālsabiedrība, Ādažu novadā nodrošina tās iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdens piegādi, kura atbilst normatīvajiem aktiem.

SIA Ādažu Ūdens fiziskām personām Ādažu novadā sniedz sekojošus pakalpojumus:

  • centrālā dzeramā ūdens apgāde
  • notekūdeņu savākšana un attīrīšana
  • Ādažu novada teritorijā esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu apkalpošana
  • tehniskais serviss avārijas gadījumā
  • tehnisko noteikumu izstrādāšana ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei.

SIA Ādažu Ūdens cenšas saviem klientiem piedāvāt pēc iespējas labākos risinājumus ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei. Vienmēr ir gatavs saviem klientiem sniegt skaidrojumu par tarifiem un būvdarbiem, kas saistīti ar ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi.

SIA Ādažu Ūdens iedzīvotāju ērtībām piedāvā ūdens skaitītāju uzstādīšanu un veco skaitītāju nomaiņu, lai iedzīvotāju mājsaimniecības budžetā būtu iespējams ietaupīt naudas līdzekļus un sekot līdzi ūdens patēriņam. Tas ļaus kontrolēt arī patērētā ūdens daudzumu.
Lai ūdensskaitītājs rādītu pareizus datus, to ir nepieciešams mainīt ik pa 4 (četriem) gadiem, pretējā gadījumā jūs varat samaksāt vairāk nekā reāli patērējat ūdeni savā mājsaimniecībā.

Lai nomainītu vai uzliktu jaunu, mūsdienu standartiem atbilstošu ūdensskaitītāju:

  • sazinieties ar mums pa tālruni 67996581
  • sniedziet mums informāciju par to kādu skaitītāju tipu Jums nepieciešamas uzstādīt, vai jums ir ūdens padevei noslēdzošie ventiļi, vai tie ir darba kārtībā, un norunātajā dienā un laikā mūsu meistari ieradīsies pie jums, lai uzstādītu jaunos ūdens skaitītājus, kā arī veiks visus nepieciešamos darbus tā uzstādīšanai.

Ādažu novada iedzīvotāji neskaidrību vai ierosinājumu gadījumā ir laipni gaidīti mūsu KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā.
Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar mums darba dienās, darba laikā arī pa tālruni 67996581 vai 27098889.

Uzticiet savas ūdens lietas cilvēkiem ar pieredzi un atbildību!