Iesniegumi

Pieslēgšanās kārtība kanalizācijas tīklam, kas izbūvēts projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā" ietvaros (Ādažu novads).

Konsultācijas SIA "Ādažu ūdens" pa tālruni: 67996581 un 29508078 vai e-pastu: udensadazi@inbox.lv

Konsultācijas SIA "Garkalnes ūdens" pa tālr. 27787890 vai pa e-pastu: garkalnes.udens@garkalne.lv

Lai dzīvojamo māju / objektu pieslēgtu pie kanalizācijas tīkliem, kas izbūvēti projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā" ietvaros, kura atrodas Ādažu novada administratīvajā teritorijā, nepieciešams:

  1. Saņemt tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei: SIA „Ādažu ūdens", 1. stāvs, Gaujas iela 16, Ādaži, tālr. 29508078.
  2. Izstrādāt apliecinājuma karti (apliecinājuma karti izstrādā licencēts projektētājs).
  3. Jāveic pieslēguma izbūve pie centrālajiem kanalizācijas tīkliem atbilstoši izstrādātajai apliecinājuma kartei. Darbus veic licencēts būvnieks.
  4. Darbu pieņemšanas - nodošanas akts, kas noformēts pēc darbu pabeigšanas starp mājas īpašnieku un licencētu būvnieku.
  5. Sazināties ar SIA "Garkalnes ūdens" (tālr. 27787890), kuras pārstāvis apseko objektu un plombē ūdens patēriņa skaitītāju (ja tas ir uzstādīts) vai uzstāda ūdens patēriņa skaitītāju un plombē to (maksas pakalpojums). Pieslēdz pakalpojumu.
  6. Atbilstoši ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem tiks aprēķināta maksa par kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.

SIA „Garkalnes ūdens" sagatavo pakalpojumu līgumu un uzaicina īpašnieku ierasties to parakstīt SIA „Garkalnes ūdens" (2 stāvs, Brīvības gatve 455, Rīga).

Iesniegumi privātpersonām

Iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu Lejupielādēt
Iesniegums par ūdens piegādes līguma noslēgšanu Lejupielādēt
Iesniegums par līguma noslēgšanu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai Lejupielādēt
Iesniegums par līguma noslēgšanu ūdens piegādes un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai Lejupielādēt

Iesniegumi uzņēmumiem

Iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu Lejupielādēt
Iesniegums par ūdens piegādes līguma noslēgšanu Lejupielādēt
Iesniegums par līguma noslēgšanu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai Lejupielādēt
Iesniegums par līguma noslēgšanu ūdens piegādes un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai Lejupielādēt