Tarifi

Ar 2020.gada 1.janvāri izmaiņas SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos

04.12.2019.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ir izvērtējusi SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas, un ar padomes 27.11.2019. lēmumu Nr.109  ir nolēmusi apstiprināt jaunus (pēdējais tarifs bija apstiprināts 2007.gadā, ņemot vērā iepriekšējā gada izmaksas) SIA “Ādažu Ūdens” tarifus:

  1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 0,94 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 1,50 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Vienlaicīgi ar minēto padomes lēmumu tiek atcelti Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora  2007.gada 2. novembra lēmums par tarifu apstiprināšanu.

SIA “Ādažu Ūdens”

Sabiedrisko pakalpojumu regulators ar 2007.gada 02.novembra Regulatora lēmēj institūcijas sēdes protokolu Nr.1.1.2./07-16 nolēma apstiprināt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens" ūdens apgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifus Ādažu novadā.

Tarifs par pakalpojumu:

Pakalpojumsbez PVNar PVN
Ūdensapgāde 0.87 EUR/m31.05 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1.18 EUR/m31.43 EUR/m3
Kopā 2.05 EUR/m32.48 EUR/m3

Saskaņā ar 26.06.2007. Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumu Nr.24 punktu 5.4.1. ūdens patērīņa norma 1 cilvēkam, ja nav uzstādīti ūdensmērītāji, ir 10 m3/mēnesī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 02.11.2007. protokola izraksts