Ar 2020.gada 1.janvāri izmaiņas SIA “Ādažu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos

04.12.2019.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ir izvērtējusi SIA “Ādažu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas, un ar padomes 27.11.2019. lēmumu Nr.109  ir nolēmusi apstiprināt jaunus (pēdējais tarifs bija apstiprināts 2007.gadā, ņemot vērā iepriekšējā gada izmaksas) SIA “Ādažu ūdens” tarifus:

  1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 0,94 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 1,50 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Vienlaicīgi ar minēto padomes lēmumu tiek atcelti Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora  2007.gada 2. novembra lēmums par tarifu apstiprināšanu.

 

Saskaņā ar 26.06.2007. Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumu Nr.24 punktu 5.4.1. ūdens patērīņa norma 1 cilvēkam, ja nav uzstādīti ūdensmērītāji, ir 10 m3/mēnesī.