Tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulators ar 2007.gada 02.novembra Regulatora lēmēj institūcijas sēdes protokolu Nr.1.1.2./07-16 nolēma apstiprināt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens" ūdens apgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifus Ādažu novadā.

Tarifs par pakalpojumu:

Pakalpojumsbez PVNar PVN
Ūdensapgāde 0.87 EUR/m31.05 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1.18 EUR/m31.43 EUR/m3
Kopā 2.05 EUR/m32.48 EUR/m3

Saskaņā ar 26.06.2007. Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumu Nr.24 punktu 5.4.1. ūdens patērīņa norma 1 cilvēkam, ja nav uzstādīti ūdensmērītāji, ir 10 m3/mēnesī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 02.11.2007. protokola izraksts