Ar 2022.gada 01.novembri izmaiņas SIA “Ādažu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos

22.09.2022.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ir izvērtējusi SIA “Ādažu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas, un ar padomes 22.09.2022. lēmumu Nr.171  ir nolēmusi apstiprināt jaunus SIA “Ādažu ūdens” tarifus:

  1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 1,26 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 2,30 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 2022.gada 01.novembri. Vienlaicīgi ar minēto padomes lēmumu tiek atcelti Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora  2019.gada 27. novembra lēmums Nr.169 par tarifu apstiprināšanu.