Nozīmīgākie paveiktie projekti 2014-2016

  • Uzsākta Ādažu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve, palielinot jaudas par 32%.
  • Pabeigts projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana Ādažos, 2 kārta", pateicoties Kohēzijas fonda līdzfinansējumam.
  • Piesaistīti vairāk nekā 200 jauni klienti un veikti pieslēgumi centralizētajiem tīkliem.
  • Radīti izdevīgi noteikumi klientiem jauno pieslēgumu izveidei ielās, kur ir izbūvēta jauna infrastruktūra.
  • Pilnveidotas attālinātas nolasīšanas ūdens mērītāju sistēmas.
  • Veikta Ādažu Valdofa skolas palīgkorpusa un vairāku citu pieslēgumu izbūve pie centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas.
  • Veikta tehniskā aprīkojuma modernizācija plānotā budžeta apjomā.
  • Saglabāts zemākais tarifs Rīgas reģionā.
  • Panākta izmaksu un ieņēmumu optimizācija, ievērojami uzlabojot uzņēmuma darbību.