Ūdensvada izbūve pie skolas futbola laukuma

SIA "Ādažu Ūdens" šī gada rudenī veica jauna ūdensvada izbūvi sporta stadionam Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā. Ar jaunā ūdensvada izbūvi būs iespējams pie labvēlīgiem ziemas apstākļiem izveidot labu publisko slidotavu un vasarā sporta centra darbinieki varēs veikt kvalitatīvu zāles laistīšanu. Ādažu novada stadionā attīstības gadījumā ar minēto ūdensvada izveidi būs iespējams nodrošināt ūdensapgādes iespējām ugunsdzēsības vajadzībām un, lai varētu nodrošināt stadionā laistīšanu un citas ūdens patēriņa vajadzības. Ūdensvads ir nodrošināts ar skaitītāju, kas fiksē patērēto ūdens daudzumu, tādējādi veicot aprēķinu ir iespējams nodrošināt ekonomisku ūdens patērēšanu.