Plānotie darbi

Nozīmīgākie plānotie projekti 2017-2020

  • IESĀKTS: Sadarbībā ar Ādažu novadu domi, pateicoties aizsardzības ministrijas līdzfinansējumam, tiek būvēts jauns aerotenks, kura jauda pēc tā izbūves būs 750 m3 diennaktī. Līdz ar jaunizbūvēto attīrīšanas iekārtu būs iespējams nodrošināt ar notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu pieaugušo iedzīvotāju skaitu Ādažu novadā, rūpniecības uzņēmuma attīstību un armijas poligona infrastruktūra paplašināšanos.
  • Paplašināt kanalizācijas sistēmas Stūrīšu ielas rajonā, pateicoties Kohēzijas fonda līdzfinansējumam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana Ādažos, III.kārta", (Specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un pakalpojumu kvalitātes un nodrošināt pieslēgšanās iespējas": ES Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III.kārta).
  • Realizēt projektu "Dūņu kompostēšana''.
  • Kopā ar RTU realizēt projektu "Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana".
  • Izbūvēt ūdens un kanalizācijas pieslēgumu uz Stapriņa ciemu.
  • Veikt eksperimentālās iekārtas instalēšanu un ikdienas monitoringu Ādažu NAI sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti, lai uzlabotu NAI darbību, meklētu risinājumus tehnoloģiju attīrīšanai piesarņojumu samazināšanai.
  • Līdzdarboties Ādažu novada domes projektos.
  • Veikt jaunu pieslēgumu izveidi.
  • Sadarbībā ar SIA "Garkalnes ūdens" paplašināt kanalizācijas tīklus Baltezera ciemā, Ādažu novadā.