Publiskā informācija

Informācija par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai kapitalsabiedribas_iepriekseja_gada_veiktajiem_pasakumiem_korupcijas_risku_noversanai

2019.gada 1.ceturksnis

Bilance uz 31.03.2019. Bilance

Peļņas/zaudējumu aprēķins uz 31.03.2019. Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

2018.gada Gada pārskats

2018.gada Gada Parskats

Atalgojuma politikas principi

Adazu udens atalgojumu politika

2018. gada pārskats par 12. mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Bilance Bilance

2018.gada pārskats par 9.mēnešiem

Bilance Bilance

Aktualizēts pretkorupcijas plāns Pretkorupcijas_plans_aktualizets_2019

2018.gada 3.cetruksnis

Naudas plūsmas pārskats par 2018.gada 9.ceturksni Naudas_plusmas_parskats_par_2018.gada_9_ceturksni

Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Bilance Bilance

Pretkorupcijas plāns Pretkorupcijas_plans

SIA "Ādažu Ūdens" stratēģija AU_Strat_gala (1)

Informācija par valdes locekli Informacija_par_valdes_locekli

SIA "Ādažu Ūdens" statūti Statuti

SIA "Ādažu Ūdens" vispārīgie stratēģiskie mērķi Mērķi visparigie_strategijas_merki.doc

SIA "Ādažu Ūdens" organizatoriskā struktūra strukturas shema

2017.gadā veiktās iemaksas un saņemtie līdzekļi no valsts un pašvaldības

  • Veikti nodokļu maksājumi valsts kasē - 262 900,00 EUR;
  • Saņemts pašvaldības budžeta līdzfinansējums no Ādažu novada domes - 250 243,00 EUR;
  • No saņemtā Ādažu novada domes līdzfinansējuma izlietoti - 242963,00 EUR Projekta Ādažu NAI jaudas palielināšanai;
  • Aizņēmums no Valsts kases - 129 553,00 EUR.
  • Apmaksātā aizņēmuma naudas daļa no Valsts kases - 2215,00 EUR.

2018.gada 2.ceturksnis

Bilance

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Naudas_plusmas_parskats_par_2018_gada_6_menesiem

2018.gada 1.ceturksnis

Bilance

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

2017.gada gada pārskats

2017.gada pārskats

2017.gada 4.ceturksnis

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

Bilance

2017. gada pārskats par 9. mēnešiem

Naudas_plūsmas_pārskats_par 2017.gada 9.ceturksni

Bilance

Pelnas_vai_zaudejumu_aprekins

2017.gada 2.ceturksnis

Pasu_kapitala_izmainu_parskats

Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2017.gada 1.ceturksnis

Peļņas/zaudējumu aprēķins 31.03.2017.

Bilance uz 31.03.2017.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gada 1. ceturksni

 

2016. gada pārskats par 9. mēnešiem

Bilance par 2016. gada 9 mēnešiem Lejupielādēt
Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem Lejupielādēt
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2016. gada 9 mēnešos Lejupielādēt
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu: 01.01.2016 - 30.09.2016. Lejupielādēt

 

2016. gada pārskats par 6. mēnešiem

Bilance par 2016. gada 6 mēnešiem Lejupielādēt
Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada 6 mēnešiem Lejupielādēt
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2016. gada 6 mēnešos Lejupielādēt
Peļņas zaudējumu aprēķins par 2016. gada 6 mēnešiem Lejupielādēt